Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

go và come có thể được theo sau bởi dạng phân từ của các động từ chỉ hành động thể chất và động từ shop :They are going riding/skling/sailing.(Họ đang cưỡi ngựa/trượt tuyết/đi thuyền.)

A. Go và come

go và come có thể được theo sau bởi dạng phân từ của các động từ chỉ hành động thể chất và động từ shop :

They are going riding/skling/sailing

(Họ đang cưỡi ngựa/trượt tuyết/đi thuyền.)

Come dancing (đến để khiêu vũ.)

I’m going shopping this afternoon.

(Chiều nay tôi sẽ đi mua hàng.)

(Xem 335.)

B. spend/waste + thành ngữ chỉ thời gian hoặc money + hiện tại phân từ :

He spends two hours (a day) travelling.

(Anh ta đi lại hết hai giờ mỗi ngày.)

He doesn’t spend much time preparing his lessons. (Anh ta không dành nhiều thì giờ để soạn bài.)

He wasted a whole afternoon trying to repair the car. (Anh ta phí cả buổi chiều để cố sửa chiếc xe.)

He spent a lot of money modernizing the house.

(Anh ta dùng nhiều tiền để tân trang cái nhà.)

C.  Be busy + hiện tại phân từ :

She is/was busy packing (Cô ấy đang bận đóng gói.)

Các bài liên quan: - CÁC PHÂN TỪ (THE PARTICIPLES)

Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính

He holds the rope with one hand and stretches out the other to the boy in the water (Anh ta nắm một đầu dây và đưa đầu kia cho thằng bé ở dưới nước = Holding the rope with we hand, he stretches... (Một tay giữ đầu dây, anh ta....)

Xem chi tiết
Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau

Not knowing the language and having no friends in the town, he found it hard to get work (Không biết ngôn ngữ và lai không có ai là bạn sống ở thị trấn, anh ta cảm thấy khó tìm việc làm.)

Xem chi tiết
Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle) Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle)

Phân từ hoàn thành nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn thành trước khi hành động sau bắt đầu. Nhưng nó không cần thiết phải có trong các tổ hợp loại này, ngoại trừ khi cách dùng của hiện tại phân từ có thể dẫn tới sự nhầm lẫn. Do đó, ở đây ta nên dùng hiện tại hoàn thành hơn

Xem chi tiết
Cách dùng Quá khứ phân từ (past participle)- và phân từ hoàn thành (dạng bị động.) Cách dùng Quá khứ phân từ (past participle)- và phân từ hoàn thành (dạng bị động.)

Dạng bị động của phân từ hoàn thành (having been + quá khứ phân từ. được dùng khi ta cần nhấn mạnh rằng hành động do phân từ diễn tả xảy ra trước hành động của động từ kế tiếp sau

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay