Lý thuyết năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân


1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

2. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn. Nó được đo bằng tích của độ hụt khối với thừa số c2.

Wlk  = [Zmp + (A - Z)mn - mX] = ∆mc2.

3. Mức độ bền vững của một hạt nhân tùy thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

\( \frac{W_{lk}}{A}\)

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân càng bền vững, và ngược lại, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng nhỏ thì hạt nhân càng kém bền vững.

4. Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của hạt nhân, được chia thành hai loại:

- Phản ứng hạt nhân tự phát

- Phản ứng hạt nhân kích thích.

5. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

- Bảo toàn điện tích.

- Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số khối A).

- Bảo toàn năng lượng toàn phần.

- Bảo toàn động lượng.

6. Năng lượng của một phản ứng hạt nhân:

W = (m- ms )c2 ≠ 0; W > 0 tỏa năng lượng, W < 0 thu năng lượng

Chú ý rằng, trong công thức trên thì mlà khối lượng của các hạt nhân tham gia trước phản ứng, còn ms là khối lượng của các hạt tao thành sau phản ứng.

Sơ đồ tư duy về năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.