Bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng:

Đề bài

Phản ứng:

\( _{3}^{6}\textrm{Li}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → 2\( \left ( _{2}^{4}\textrm{He} \right )\)

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của \( _{3}^{6}\textrm{Li}\). ( Khối lượng nguyên tử của \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{2}^{4}\textrm{He}\) lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Năng lượng toả ra của phản ứng hạt nhân: W = (mtrước – msau)c2

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\eqalign{
& {\rm{W}} = \left( {{m_{Li}} + {m_H} - 2{m_{He}}} \right){c^2} = 22,4MeV \cr&= {{22,4} \over {931,5}}u{c^2} = 0,024u{c^2} \cr
& \Leftrightarrow {m_{Li}} + {m_H} - 2{m_{He}} = 0,024u \cr
& \Rightarrow {m_{Li}} = 2{m_{He}} - {m_H} + 0,024u \cr&= 2.4,00150u - 2,01400u + 0,024u = 6,013u \cr} \)

=> Khối lượng nguyên tử \( _{3}^{6}\textrm{Li}\): mnt = 6,013u + 3.0,00055u = 6,01465u

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu