Bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng:

Đề bài

Phản ứng:

\( _{3}^{6}\textrm{Li}\) + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) → 2\( \left ( _{2}^{4}\textrm{He} \right )\)

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của \( _{3}^{6}\textrm{Li}\). ( Khối lượng nguyên tử của \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{2}^{4}\textrm{He}\) lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Năng lượng toả ra của phản ứng hạt nhân: W = (mtrước – msau)c2

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\eqalign{
& {\rm{W}} = \left( {{m_{Li}} + {m_H} - 2{m_{He}}} \right){c^2} = 22,4MeV \cr&= {{22,4} \over {931,5}}u{c^2} = 0,024u{c^2} \cr
& \Leftrightarrow {m_{Li}} + {m_H} - 2{m_{He}} = 0,024u \cr
& \Rightarrow {m_{Li}} = 2{m_{He}} - {m_H} + 0,024u \cr&= 2.4,00150u - 2,01400u + 0,024u = 6,013u \cr} \)

=> Khối lượng nguyên tử \( _{3}^{6}\textrm{Li}\): mnt = 6,013u + 3.0,00055u = 6,01465u

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan