Bài 7 trang 187 SGK Vật lí 12


Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lí 12. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

\( _{3}^{6}\textrm{Li}\)  + ? →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\).

\( _{5}^{10}\textrm{B}\) + ? →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) + ? → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình phản ứng: \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}C + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}D\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số khối A): 

\(\left\{ \matrix{
{Z_1} + {Z_2} = {Z_3} + {Z_4} \hfill \cr
{A_1} + {A_2} = {A_3} + {A_4} \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết

+ \(_3^6Li + _Z^A{X_1} \to _4^7Be + _0^1n\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon, ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}3 + {Z_{{X_1}}} = 4 + 0\\6 + {A_{{X_1}}} = 7 + 1\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{Z_{{X_1}}} = 1\\{A_{{X_1}}} = 2\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow {X_1}\) là \(_1^2H\)

Viết lại phương trình, ta được: \(_3^6Li + _1^2H \to _4^7Be + _0^1n\)

+ \(_5^{10}B + _Z^A{X_2} \to _3^7Li + _2^4He\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon, ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}5 + {Z_{{X_2}}} = 3 + 2\\10 + {A_{{X_2}}} = 7 + 4\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{Z_{{X_2}}} = 0\\{A_{{X_2}}} = 1\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow {X_2}\) là \(_0^1n\)

Viết lại phương trình, ta được: \(_5^{10}B + _0^1n \to _3^7Li + _2^4He\)

+ \(_{17}^{35}Cl + _Z^A{X_3} \to _{16}^{32}S + _2^4He\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon, ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}17 + {Z_{{X_3}}} = 16 + 2\\35 + {A_{{X_3}}} = 32 + 4\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{Z_{{X_3}}} = 1\\{A_{{X_3}}} = 1\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow {X_3}\) là \(_1^1H\)

Viết lại phương trình, ta được: \(_{17}^{35}Cl + _1^1H \to _{16}^{32}S + _2^4He\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài