Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 106 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Trò chơi: Kể tên thực vật và chia chúng thành các nhóm có đặc điểm giống nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 106 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.1, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 107 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.2, và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết được cây rêu.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 107 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.3 và nêu đặc điểm của cây dương xỉ.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 108 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu đặc điểm giúp em phân biệt được cây rêu và cây dương xỉ.

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 108 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu những đặc điểm giúp em nhận biết cây thông.

Xem lời giải

Câu hỏi mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu những đặc điểm giúp em nhận biết được cây hạt kín và cho biết môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Vận dụng mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên thực vật có ở môi trường xung quanh em và cho biết chúng ở nhóm nào trong số những nhóm thực vật đã học.

Xem lời giải

Luyện tập mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu sự giống và khác nhau giữa nhóm thực vậy hạt trần và thực vật hạt kín theo gợi ý trong bảng 19.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy kể về vai trò của thực vật đối với con người mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 20.1 và cho biết vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 112 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên một số loại cây có ở địa phương và nêu vai trò sử dụng của chúng theo bảng 20.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều

a) Dựa vào bảng 20.2, hãy cho biết khí hậu ở nơi có nhiều thực vật và nơi có ít thực vật khác nhau như thế nào.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 20.3 và giải thích vì sao cần trồng nhiều cây xanh

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều CH3

Quan sát hình 20.4 và cho biết khi có mưa lớn, điều gì sẽ xảy ra với đất ở trên đồi không có hoặc ít cây che phủ. Cầm làm gì để khắc phục điều đó?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 116 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lấy ví dụ tên con vật và tên cây mà con vật đó sử dụng làm thức ăn. Nêu rõ bộ phận của cây mà con vật đó sử dụng theo gợi ý trong bảng 20.4.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 114 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Dựa vào kiến thức đã học về oxyen và không khí, em hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cây xanh trên Trái Đất bị chặt phá quá mức? Khi đó lượng oxygen trong không khí thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 20.5 và 20.6 và cho biết vai trò của thực vật đối với động vật.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu một số ví dụ về những động vật mà nơi ở của chúng là thực vật theo bảng 20.3.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 116 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm hiểu những biện pháp giữ an toàn cho cơ thể khi tiếp xúc với thực vật có chứa chất độc.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác