Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 99 trang 67 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ...

Đề bài

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) \(A = \{x ∈ N| 84 \;⋮\; x, 180 \;⋮ \;x \text{ và } x > 6\}\)

b) \(B = \{ x∈ N| x \;⋮\; 12, x \;⋮\; 15, x\; ⋮\; 18 \text{ và }0 < x < 300\}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Câu a ta đi tìm ước chung của các số \(84\) và \(180.\) Ta tìm các ước chung thông qua ước chung lớn nhất.

b) Câu b ta đi tìm bội chung của các số \(12, 15\) và \(18.\) Ta tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

a) Theo điều kiện của đề bài, \(x\in Ư C(84,180)\) và \(x>6\).

Phân tích \(84\) và \(180\) ra thừa số nguyên tố:

\(84 = {2^2}.3.7\)

\(180 = {2^2}{.3^2}.5\)   

\(ƯCLN(84;180) = {2^2}.3 = 12\)

\(Ư C(84,180)=\{1;2;3;4;6;12\}\).

Do \(x>6\) nên \(x=12\). Vậy \(A=\{12\}\).

b) Theo điều kiện của đề bài, \(x\in BC(12,15,18)\) và \(0<x<300\).

Phân tích \(12,15,18\) ra thừa số nguyên tố:

\(12 = {2^2}.3\)

\(15 = 3.5\)

\(18 = {2.3^2}\)

\(BCNN (12,15,18) = {2^2}{.3^2}.5 = 180\).

\(BC(12,15,18)=\{0;180;360; 540;...\}\).

Do \(0<x<300\) nên \(x=180\). Vậy \(B = \{180\}\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài