Bài 98 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Gọi \(P\) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(∉\) thích hợp vào ô vuông:

a)      \(747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P\).

b)      \(a=835.123 + 318; a ⧠ P\).

c)      \(b= 5.7.11 + 13.17; b ⧠ P\).

d)      \(c = 2.5.6 - 2.29; c ⧠ P\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\) chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

Lời giải chi tiết

a) \(747 ∉ P; 235 ∉ P; 97 ∈ P\). 

+) Số \(747\) có tổng các chữ số bằng \(7 + 4 + 7 = 18\) nên \(747\, \vdots \,3\). Ta lại có \(747>3\) nên \(747\) là hợp số.

Ta điền \(747 ∉ P\).

+) \(235\) chia hết cho \(5\) và lớn hơn \(5\) nên \(235\) là hợp số.

Ta điền \(235 ∉ P\).

b) \(a\) chia hết cho \(3\) và \(a>3\) nên \(a\) là hợp số. Ta điền \(a ∉ P\).

(Vì \(123\) có tổng các chữ số bằng \(1+2+3=6\) nên \(123 \, \vdots \,3\); \(318\) có tổng các chữ số bằng \(3+1+8=12\) nên \(318\, \vdots \,3\). Do đó \(a\) chia hết cho \(3\)).

c) \(b\) là số chẵn và \(b>2\) nên \(b\) là hợp số. Ta điền \(b ∉ P\).

(Vì \(5.7.11\) và \(13.17\) đều là tích của những số lẻ nên các tích này đều là số lẻ. Do đó \(b = 5.7.11 + 13.17\) là một số chẵn).

d) \(c =2\) nên \(c  \in P.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.