Giải bài 8.8 trang 21 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Loại nhiên liệu nào dưới đây là nhiên liệu rắn?

A. Than đá.

B. Dầu hoả.

C. Dầu diesel.

D. Xăng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại:

   + Rắn: than, củi…

   + Lỏng: xăng, dầu…

   + Khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu

Lời giải chi tiết

A: Rắn

B: Lỏng

C: Lỏng

D: Lỏng

=> Đáp án A


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu