Giải bài 8.15 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Cho các tính chất sau:

(1) là chất rắn             (2) tan trong nước             (3) tan trong acid

Các tính chất của đá vôi là:

A. (1), (2).

B. (1).

C. (2), (3).

D. (1), (3).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất đá vôi: tương đối cứng, không tan trong nước nhưng tan trong acid tạo bọt khí

Lời giải chi tiết

Đá vôi là chất rắn, không tan trong nước nhưng tan trong acid tạo bọt khí

(1): Đúng

(2): Sai

(3): Đúng

=> Đáp án D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu