Giải bài 8.11 trang 22 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Tính chất nào dưới đây là tính chất chung của nhiên liệu?

A. Nhẹ hơn nước.

B. Tan trong nước.

C. Cháy được.

D. Là chất rắn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiên liệu (khí đốt) khi cháy đều tỏa nhiệt hoặc ánh sáng

Lời giải chi tiết

Các nhiên liệu như than, khí hóa lỏng (gas), xăng, dầu… đều cháy được

=> Đáp án C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu