Giải bài 8.20 trang 24 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Biết rằng trong giấm ăn chứa acetic acid. Sử dụng các dụng cụ thích hợp và các chất lỏng sau: giấm ăn, nước; hãy nêu cách kiểm tra các tính chất của đá vôi (độ cứng, tính tan trong nước và trong acid). Dự đoán kết quả thí nghiệm.

Thí nghiệm

Chuẩn bị

Tiến hành

Kết quả dự đoán

Kiểm tra độ cứng

?

?

?

Kiểm tra tính tan trong nước

?

?

?

Kiểm tra tính tan trong acid

?

?

?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất đá vôi: tương đối cứng, không tan trong nước nhưng tan trong acid tạo bọt khí

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm

Chuẩn bị

Tiến hành

Kết quả dự đoán

Kiểm tra độ cứng

Búa, mẩu đá vôi

Dùng búa đập mạnh vào mẩu đá vôi

Mẩu đá vôi bị vỡ → đá vôi tương đối cứng

Kiểm tra tính tan trong nước

Mẩu đá vôi, nước, công tơ hút

Nhỏ vài ml nước vào mẩu đá vôi

Mẩu đá vôi không bị tan

Kiểm tra tính tan trong acid

Mẩu đá vôi, giấm, công tơ hút

Nhỏ vài ml giấm vào mẩu đá vôi

Mẩu đá vôi bị tan, sủi bọt khí


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu