Giải bài 8.18 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Biện pháp nào dưới đây không góp phần sử dụng các nguyên liệu an toàn, hiệu quả, bảo đảm sự phát triển bền vững?

A. Thực hiện các quy định an toàn lao động.

B. Xử lí tiếng ồn, bụi trong quá trình sản xuất.

C. Khai thác tuỳ ý, không theo kế hoạch.

D. Xử lý nước thải, chất thải nguy hại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cần sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả như:

   + Đổi mới công nghệ khai thác, chế biến

   + Kiểm soát, xử lí chất thải, bảo vệ môi trường

   + Chú ý an toàn lao động trong quá trình khai thác và chế biến

Lời giải chi tiết

A: Đúng – đảm bảo an toàn cho người lao động

B: Đúng – tránh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm âm thanh

C: Sai – gây cạn kiệt nguyên liệu

D: Đúng – bảo vệ môi trường

=> Đáp án C


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu