Giải bài 8.17 trang 23 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Thành phần chính của đá vôi là

A. đồng.

B. calcium carbonate.

C. hydrochloric acid.

D. sodium chloride.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đá vôi có ở trong các núi đá vôi, có thành phần chính là calcium carbonate.

Lời giải chi tiết

Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate.

=> Đáp án B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu