Giải bài 8.6 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Lấy ba ví dụ về sự gỉ của kim loại. Để hạn chế sự hư hỏng của các vật thể bằng kim loại do bị gỉ, chúng ta cần chú ý sử dụng chúng như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một số kim loại có thể bị gỉ trong môi trường không khí vì vậy người ta thường sơn lên bề mặt kim loại

Lời giải chi tiết

- 3 ví dụ về sự gỉ của kim loại: cầu bằng thép, thanh sắt, vỏ tàu bị gỉ với môi trường xung quanh (nước biển, không khí…)

- Để bảo quản các đồ dùng bằng kim loại, người ta thường sơn, phủ lên bề mặt kim loại.


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu