Giải bài 8.1 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất chung của kim loại?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện.

C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính cứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất chung: tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt tốt

Lời giải chi tiết

Tính chất chung: tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt tốt

=> Đáp án D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu