Giải bài 7.4 trang 18 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

. Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.

(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.

(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.

(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

(5) Đọc và ghi kết quả đo.

Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:

A. (2), (4), (3), (1), (5)

B. (1), (4), (2), (3), (5)

C. (1), (2), (3), (4), (5)

D. (3), (2), (4), (1), (5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước đo nhiệt độ :

Bước 1 : Ước lượng nhiệt độ của vật.

Bước 2 : Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

Bước 3 : Hiệu chỉnh nhiệt kế.

Bước 4 : Thực hiện phép đo nhiệt độ.

Bước 5 : Đọc và ghi kết quả đo.

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu