Giải bài 7.1 trang 18 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.

B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.

C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dãn nở vì nhiệt của chất lỏng khác nhau là khác nhau

Chất lỏng co lại khi lạnh đi, nở ra khi nóng lên dẫn đến thể tích thay đổi.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu