Bài 6 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 6 trang 129, 130, 131 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

b) \(\dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đổi hỗn số, số thập phân về dạng phân số

+ Thực hiện đúng thứ tự: Trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia và cộng trừ.

Lời giải chi tiết

a) Viết các số đã cho dưới dạng phân số rồi thực hiện các phép tính, ta có :

\( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

\( \displaystyle = {{28} \over {15}}.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - {{79} \over {60}}} \right):{{47} \over {24}}\) 

\(= \dfrac{{28}}{{15}} \cdot \dfrac{1}{4} \cdot 3 + \left( {\dfrac{{32}}{{60}} - \dfrac{{79}}{{60}}} \right):\dfrac{{47}}{{24}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 47} \over {60}}.{{24} \over {47}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 2} \over 5}\)

\( \displaystyle = {5 \over 5} = 1\)

b) \( \displaystyle \dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + 0,415} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\left( {\dfrac{1}{{12}} + 3\dfrac{2}{{12}}} \right) - 37,25}}\)

\( = \dfrac{{\left( 0,605 + 0,415 \right).100}}{{3\dfrac{1}{4}-37,25}}\)

\( = \dfrac{{1,02 \cdot 100}}{{3,25 - 37,25}} = \dfrac{{102}}{{ - 34}} =  - 3\)

Lưu ý

Câu b) có thể giải theo cách viết tất cả các số dưới dạng phân số rồi thực hiện các phép tính về phân số :

\( \displaystyle \dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{11^2}}{{200}} + \dfrac{{415}}{{1000}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{{3725}}{100} + \dfrac{{19}}{6}}}\) 

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{11^2}}{{200}} + \dfrac{{83}}{{200}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{{149}}{4} + \dfrac{{19}}{6}}}\) 

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + \dfrac{{83}}{{200}}} \right) \cdot 100}}{{\left( {\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{19}}{6}} \right) - \dfrac{{149}}{4}}}\)

\( = \dfrac{{\dfrac{{204}}{{200}} \cdot 100}}{{\dfrac{{1 + 38}}{{12}} - \dfrac{{149}}{4}}}\)

\( = \dfrac{{102}}{{\dfrac{{39 - 447}}{{12}}}} = \dfrac{{102}}{{ - 34}} =  - 3.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài