Bài 6 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 6 trang 129, 130, 131 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

b) \(\dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đổi hỗn số, số thập phân về dạng phân số

+ Thực hiện đúng thứ tự: Trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia và cộng trừ.

Lời giải chi tiết

a) Viết các số đã cho dưới dạng phân số rồi thực hiện các phép tính, ta có :

\( \displaystyle 1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

\( \displaystyle = {{28} \over {15}}.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} - {{79} \over {60}}} \right):{{47} \over {24}}\) 

\(= \dfrac{{28}}{{15}} \cdot \dfrac{1}{4} \cdot 3 + \left( {\dfrac{{32}}{{60}} - \dfrac{{79}}{{60}}} \right):\dfrac{{47}}{{24}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 47} \over {60}}.{{24} \over {47}}\)

\( \displaystyle = {7 \over 5} + {{ - 2} \over 5}\)

\( \displaystyle = {5 \over 5} = 1\)

b) \( \displaystyle \dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + 0,415} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\left( {\dfrac{1}{{12}} + 3\dfrac{2}{{12}}} \right) - 37,25}}\)

\( = \dfrac{{\left( 0,605 + 0,415 \right).100}}{{3\dfrac{1}{4}-37,25}}\)

\( = \dfrac{{1,02 \cdot 100}}{{3,25 - 37,25}} = \dfrac{{102}}{{ - 34}} =  - 3\)

Lưu ý

Câu b) có thể giải theo cách viết tất cả các số dưới dạng phân số rồi thực hiện các phép tính về phân số :

\( \displaystyle \dfrac{{\left( {\dfrac{{{{11}^2}}}{{200}} + 0,415} \right):0,01}}{{\dfrac{1}{{12}} - 37,25 + 3\dfrac{1}{6}}}\)

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{11^2}}{{200}} + \dfrac{{415}}{{1000}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{{3725}}{100} + \dfrac{{19}}{6}}}\) 

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{11^2}}{{200}} + \dfrac{{83}}{{200}}} \right):\dfrac{1}{{100}}}}{{\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{{149}}{4} + \dfrac{{19}}{6}}}\) 

\( = \dfrac{{\left( {\dfrac{{121}}{{200}} + \dfrac{{83}}{{200}}} \right) \cdot 100}}{{\left( {\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{19}}{6}} \right) - \dfrac{{149}}{4}}}\)

\( = \dfrac{{\dfrac{{204}}{{200}} \cdot 100}}{{\dfrac{{1 + 38}}{{12}} - \dfrac{{149}}{4}}}\)

\( = \dfrac{{102}}{{\dfrac{{39 - 447}}{{12}}}} = \dfrac{{102}}{{ - 34}} =  - 3.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài