Phần số học - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 126 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 1 trang 126 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 126 VBT toán 6 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau : A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 127 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 2 trang 127 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 127 VBT toán 6 tập 2. Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh ?...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 3 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 128 VBT toán 6 tập 2. Một canô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính độ dài khúc sông đó...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 4 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 128, 129 VBT toán 6 tập 2. So sánh hai biểu thức A và B biết rằng...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 5 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 129 VBT toán 6 tập 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 6 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 129, 130, 131 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 7 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 131 VBT toán 6 tập 2. "Tỉ số vàng" a) Các kích thước của một hình chữ nhật tuân theo "tỉ số vàng" (tỉ số 1:0,618), biết rằng chiều rộng của nó đo được 3,09m. Tính chiều dài của ....

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài