Bài 1 trang 126 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;\)

\(B = - 377 - (98 - 277)\)

\(C = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7)\)\( - 1,7.3 - 0,17:0,1\)

\(\displaystyle D = 2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 +\)\(\displaystyle  \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = \displaystyle {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp: \(a+b=b+a\) và \((a+b)+c=a+(b+c)\)

b) Sử dụng quy tắc phá ngoặc và tính chất kết hợp

c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

d) Đưa hỗn số về dạng phân số, sử dụng phân phối của phép nhân với phép cộng, phép trừ \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\); \(ab-ac=a(b-c)\)

e) Sử dụng \({\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}{b^m};\,{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

\( A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \)

    \( = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 \)

    \(= 80 + 80 + 79\)

    \(= 239\)

\(B = - 377 - (98 - 277)\)

    \( = - 377 - 98 + 277\)

    \( =  (-377+ 277)-98\)

    \(= -100-98\) 

    \(=  -198\)

\(C = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7)\)\(- 1,7.3 - 0,17:0,1\)

    \( = - 1,7. 2,3 + (-1,7). 3,7\)\(+(- 1,7)×3+ (-1,7):1\)

    \( = -1,7. (2,3 + 3,7 + 3 + 1)\)

    \( = -1,7 . 10  \)

    \(=  -17.\)

\(\displaystyle D=2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 \)\(\displaystyle + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\( \displaystyle ={{11} \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1,6.{{275} \over {100}} + (-1,2).{{11} \over 4}\)

\( \displaystyle ={{11} \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1,6.{{11} \over {4}} + (-1,2).{{11} \over 4}\)

\( \displaystyle  = {{11} \over 4}.(-0,4-1,6-1,2)\)

\( \displaystyle  = {{11} \over 4}.(-3,2)\)

\(= 11.(-0,8)\)

\(=-8,8\)

\( \displaystyle E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

\(=\dfrac{{{2^3}.\left( {{{5.5}^2}} \right).\left( {{{7.7}^3}} \right)}}{{{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

   \( \displaystyle = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

     \( \displaystyle = 2.5\)

     \( \displaystyle = 10\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài