Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11


Giải bài 4.9 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch...

Đề bài

Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH2O trong nước. Thêm H2SO4 loãng, dư vào dung dịch thu được. Kết tủa tạo thành được làm khô và cân được 1,864 g. Xác định công thức hoá học của muối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH:  \(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

+) Số mol muối :\(\dfrac{{1,952}}{M}  =  \dfrac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol => M

+) Mặt khác M= 208+18. x . Giải phương trình => x

Lời giải chi tiết

\(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

1 mol                                            1 mol

\(\dfrac{{1,952}}{M} = {8.10^{ - 3}}\) (mol)              \(\dfrac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol

\( \Rightarrow M = 244g/mol = {M_{BaC{l_2}.x{H_2}O}}\). Từ đó :

\( \Rightarrow x = \dfrac{{244 - 208}}{{18}} = 2\).

Đáp số : BaCl2.2H2O

Loigiaihay.com      


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài