Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11


Giải bài 4.9 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch...

Đề bài

Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH2O trong nước. Thêm H2SO4 loãng, dư vào dung dịch thu được. Kết tủa tạo thành được làm khô và cân được 1,864 g. Xác định công thức hoá học của muối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH:  \(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

+) Số mol muối :\(\dfrac{{1,952}}{M}  =  \dfrac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol => M

+) Mặt khác M= 208+18. x . Giải phương trình => x

Lời giải chi tiết

\(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

1 mol                                            1 mol

\(\dfrac{{1,952}}{M} = {8.10^{ - 3}}\) (mol)              \(\dfrac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol

\( \Rightarrow M = 244g/mol = {M_{BaC{l_2}.x{H_2}O}}\). Từ đó :

\( \Rightarrow x = \dfrac{{244 - 208}}{{18}} = 2\).

Đáp số : BaCl2.2H2O

Loigiaihay.com      

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài