Bài 46.16 trang 76 SBT hóa học 11


Giải bài 46.16 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B,...

Đề bài

Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở. Tổng số mol 2 chất trong hỗn hợp M là 0,5 mol. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 30,24 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 23,4 g H2O và 26,88 lít CO2. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M, biết rằng chất B hơn chất A một nguyên tử cacbon.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Biện luận số nguyên tử cacbon trong A, B (A có 2 và B có 3 nguyên tử cacbon)=> CTTQ của A, B ( A là ancol no có 2 cacbon : C2H6-x(OH)x hay C2H6OB là axit đơn chức có 3 cacbon : C3HyO2.)

+) Viết các PTHH:

C2H6Ox + \(\dfrac{{7 - x}}{2}\)O2 \( \to \) 2CO2 + 3H2O

 C3HyO2+ \((2 + \dfrac{y}{4})\)O2 \( \to \) 3CO2 + \(\dfrac{y}{2}\)H2O

+) Gọi số mol A là a, số mol B là b, lập hpt ẩn a, b, x, y.

+) Giải hpt => CTPT của A, B.

+) Viết CTCT và gọi tên A, B.

Lời giải chi tiết

Khi đốt 0,5 mol hỗn hơp M, số mol CO2 thu đươc là : \(\dfrac{{26,88}}{{22,4}}\) = 1,2 (mol).

Nếu đốt 1 mol hỗn hợp M, số mol CO2 thu được sẽ là 2,4 (mol).

Như vậy chất A và chất B có chứa trung bình 2,4 nguyên tử cacbon , chất A lại kém chất B 1 nguyên tử cacbon. Vậy, A có 2 và B có 3 nguyên tử cacbon.

A là ancol no có 2 cacbon : C2H6-x(OH)x hay C2H6Ox

B là axit đơn chức có 3 cacbon : C3HyO2.

Đặt số mol A là a, số mol B là b :

a + b = 0,5 (1)

C2H6Ox + \(\dfrac{{7 - x}}{2}\)O2 \( \to \) 2CO2 + 3H2O

a mol       \(\dfrac{{7 - x}}{2}a\) mol      2a mol 3a mol

C3HyO2+ \((2 + \dfrac{y}{4})\)O2 \( \to \) 3CO2 + \(\dfrac{y}{2}\)H2O

b mol       \((2 + \dfrac{y}{4})\)b mol  3b mol   \(\dfrac{y}{2}\)bmol

Số mol O2 là : (3,5 - 0,5x)a + (2 + 0,25y)b = \(\dfrac{30,24}{22,4}\) = 1,35 (mol) (2)

Số mol CO2 là : 2a + 3b = 1,2 (mol) (3)

Số mol CO2 là : 3a + \(\dfrac{y}{2}\)b = \(\dfrac{23,4}{18}\) = 1,30 (mol) (4)

Giải hệ phương trình đại số tìm được : a = 0,3 ; b = 0,2 ; x = 2 ; y = 4.

Chất A : C2H6O2 hay  etanđiol (hay etylenglicol) chiếm \(\dfrac{{0,3.62}}{{0,3.62 + 0.2.72}}\). 100% = 56,4% khối lượng M.

Chất B : C3H4O2 hay CH2 = CH - COOH, axit propenoic chiếm 43,64% khối lượng M.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.


Gửi bài