Bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 SBT hóa học 11


Giải bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31.4.

Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?

A. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

B. 

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH - CH3

D. CH2 = C = CH2

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Ankađien Tại đây.

Lời giải: Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là Ankađien liên hợp.

=> Chọn B.

Câu 31.5.

Cho chất 2 – metylbut – 2 – en phản ứng cộng với nước, sản phẩm chủ yếu thu được sẽ là:

Phương pháp: Áp dụng qui tắc Mac – cop –nhi – côp:

Lời giải: Phản ứng cộng HA vào anken không đối xứng tuân theo Quy tắc Mac – cop –nhi – côp: “ nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn ở nối kép , A ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn”

=> Chọn C.

Câu 31.6.

Cho đivinyl phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 ở 400C thì sản phẩm chính thu được là:

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Ankađien Tại đây.

Lời giải: Khi đivinyl (butan – 1, 3 – đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở 400C trong sản phẩm chính brom được cộng vào vị trí cacbon 1,4.

=> Chọn C.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài