Bài 46.14 trang 76 SBT hóa học 11


Giải bài 46.14 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước)...

Đề bài

Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước) : propan-1-ol, propanal, axit propanoic và axit propenoic.

Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các dung dịch đó. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: dùng các hóa chất: AgNO3 trong amoniac, nước brom, CaCO3

Lời giải chi tiết

Cho 4 dung dịch thử phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac ; dung dịch nào có phản ứng tráng bạc là dung dịch propanal (3 dung dịch còn lại không phản ứng) :

C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \( \to \) C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag\( \downarrow \)

Thử 3 dung dịch còn lại với nước brom, chỉ có axit propenoic làm mất màu nước brom :

CH2 = CH - COOH + Br2 \( \to \) CH2Br - CHBr - COOH

Thử 2 dung dịch còn lại với CaCO3, chỉ có axit propanoic hoà tan CaCO3 tạo ra chất khí:

2C2H5COOH + CaCO3 \( \to \) (C2H5COO)2Ca + H2O + CO2\( \uparrow \) 

Dung dịch cuối cùng là dung dịch propan-1-ol.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài