Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 20 SBT hóa học 11

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 20 sách bài tập hóa học 11. Khí nitơ có thể được tạo thành trong các phản ứng hoá học nào sau đây ?...

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 20 SBT hóa học 11

Giải bài 13.4 trang 20 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 12,8 g kim loại hoá trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch ...

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 20 SBT hóa học 11

Giải bài 13.5 trang 20 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học thực hiện các dãy chuyển hoá sau :...

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 21 SBT hóa học 11

Giải bài 13.6 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các chất sau :...

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 21 SBT hóa học 11

Giải bài 13.7 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất sau : H3PO4, ...

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 21 SBT hóa học 11

Giải bài 13.8 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Cho các chất sau : 3Ca3(PO4)2.CaF2, H3PO4, NH4H2PO4, NaH2PO4, K3PO4, ...

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 21 SBT hóa học 11

Giải bài 13.9 trang 21 sách bài tập hóa học 11. Rót dung dịch chứa 11,76 g H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 g KOH...

Xem lời giải