Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11


Giải bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 sách bài tập hóa học 11. Đun chất... với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 42.4.

Đun chất với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử -Cl gắn ngoài vòng sẽ bị thay thế bởi nhóm -OH, còn nguyên tử -Cl gắn trực tiếp vào vòng thì không phản ứng.

=> Chọn A.

Câu 42.5.

Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào sai?

A. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

B. 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

C. C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O

D. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về phenol Tại đây và ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

C2H5OH không phản ứng với NaOH

=> Chọn C.

Câu 42.6.

Ancol X có công thức phân tử C4H10O. Khi đun X với H2SO4 đặc ở 170oC, thu được hai anken là đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của X là

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Ancol khi tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng ở nhiệt độ 1700C cho phản ứng tách nước tương tự như phản ứng tách HX từ dẫn xuất halogen.

=> Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.