Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11


Giải bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân C4H10O...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 42.1.

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân C4H10O

A. 7 chất              B. 6 chất

C. 5 chất              D. 4 chất

Phương pháp giải:

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Trong 7 đồng phân C4H10O có 4 ancol và 3 ete.

=> Chọn A.

Câu 42.2.

Có bao nhiêu ancol bậc I có cùng công thức phân tử C5H10O?

A. 6 chất              B. 5 chất

C. 4 chất              D. 3 chất

Phương pháp giải:

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Các ancol bậc I C5H10O phải có dạng C4H9CH2OH. Có 4 gốc -C4H9, vì vậy có 4 ancol C4H9CH2OH.

=> Chọn C.

Câu 42.3.

Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là ?

A. Không chất nào.           B. Một chất.

C. Hai chất.                      D. Cả ba chất.

Phương pháp giải:

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

C2H5Cl và C6H5OH phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng.

=> Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.