Bài 42.9 trang 67 SBT hóa học 11


Đề bài

Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2SO4 đặc ở 170°C thu được 17,85 gam anken (hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,9 gam dẫn xuất brom (hiệu suất 60%).

1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.

2. Tính giá trị m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng công thức tính hiệu suất: \(H(\% ) = \dfrac{{{m_{tt}}}}{{{m_{lt}}}} \times 100\% \)

+) Viết PTHH: 

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\)\({C_n}{H_{2n}} + {H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + HB{\rm{r}} \to {C_n}{H_{2n + 1}}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

+) Tính theo PTHH trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

1. Nếu hiệu suất các phản ứng là 100% thì :

- Khối lượng anken thu được là : \(\dfrac{{17,85.100}}{{85}}\) = 21(g).

- Khối lương dẫn xuất brom thu đươc là : \(\dfrac{{36,9.100}}{{60}}\) = 61,5(g)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\)\({C_n}{H_{2n}} + {H_2}O\)

x mol                                              x mol

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + HB{\rm{r}} \to {C_n}{H_{2n + 1}}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

x mol                                         x mol

14nx = 21 ; (14n + 81)x = 61,5

\( \Rightarrow \) x = 0,5 ; n = 3. 

Ancol A có CTPT C3H8O và có CTCT

CH3 - CH2 - CH2 - OH ( propan-1-ol ) hoặc  ( propan-2-ol )

2. m = 0,5.60 = 30 (g)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.