Bài 42.7 trang 67 SBT hóa học 11


Giải bài 42.7 trang 67 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây...

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây. Ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để viết các PTHH.

Lời giải chi tiết

(1) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl + {H_2}O\)

(2) \(C{H_2} = C{H_2} + HCl\) \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ancol}}\)\(C{H_3} - C{H_2} - Cl\)

(3) \({C_2}{H_5}OH + HCl\) \(\xrightarrow{{{H_2}O,{t^0}}}\)\({C_2}{H_5}Cl + {H_2}O\)

(4) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \({C_2}{H_5}OH + NaCl\)

(5) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) \(C{H_3} - C{H_2} - OH\)

(6) \({C_2}{H_5}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài