Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11


Giải bài 46.5, 46.6 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 46.5.

Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OHHCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự nào ?

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH.

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Phương pháp giải:

Xét khả năng đẩy, hút e của R(H) đính kèm phân tử.

Lời giải chi tiết:

Đối với các chất có chức axit: CH3COOH có độ linh động kém hơn HCOOH vì CH3 đẩy e còn H không đẩy e.

Với các chất có dạng ROH sắp xếp theo thứ tự tăng dần: C2H5OH, C6H5OH do C2H5 đẩy e, C6H5 hút e.

=> Chọn C.

Câu 46.6.

Trong các chất dưới đây, chất nào không có phản ứng hóa học với cả 3 chất: Na, NaOH, NaHCO3?

A. C2H5-OH        B. C6H5-OH

C. C6H5-CHO      D. C6H5-COOH

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất không có phản ứng hóa học với cả 3 chất: Na, NaOH, NaHCOlà C6H5-CHO

=> Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.