Bài 1.1, 1.2 trang 3 SBT hóa học 11


Giải bài 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.1.

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?

A. HCl.                                      B. HF.

C. HI.                                       D. HBr.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Sự điện li Tại đây

Lời giải chi tiết:

Độ dẫn điện tỉ lệ thuận với khả năng phân li ra ion của chất. Trong  4 chất trên HF có độ dài liên kết ngắn nhất => khả năng phân li ra ion là thấp nhất => Độ dẫn điện kém nhất

=> Chọn B

Câu 1.2.

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Sự điện li Tại đây

Lời giải chi tiết:

Độ dẫn điện tỉ lệ thuận với nồng độ.

Nồng độ càng cao dung dịch dẫn điện càng tốt.

=> Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Sự điện ly

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài