Bài 1.1, 1.2 trang 3 SBT hóa học 11


Giải bài 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.1.

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?

A. HCl.                                      B. HF.

C. HI.                                       D. HBr.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Sự điện li Tại đây

Lời giải chi tiết:

Độ dẫn điện tỉ lệ thuận với khả năng phân li ra ion của chất. Trong  4 chất trên HF có độ dài liên kết ngắn nhất => khả năng phân li ra ion là thấp nhất => Độ dẫn điện kém nhất

=> Chọn B

Câu 1.2.

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Sự điện li Tại đây

Lời giải chi tiết:

Độ dẫn điện tỉ lệ thuận với nồng độ.

Nồng độ càng cao dung dịch dẫn điện càng tốt.

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 1.3 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu? A. H2O B. HCl ...

 • Bài 1.4 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.

 • Bài 1.5 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :...

 • Bài 1.6 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.6 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh...

 • Bài 1.7* trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.7* trang 4 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.