Bài 1.7* trang 4 SBT hóa học 11


Giải bài 1.7* trang 4 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+...

Đề bài

Trong dung dịch \(C{H_3}COOH\) 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 8,6.10-4 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) trong dung dịch này điện li ra ion ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết phương trình điện li :\(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

+) Tính toán theo phương trình điện li

+) Tính phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) trong dung dịch điện li ra ion

Lời giải chi tiết

                           \(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

Nồng độ bđ (M) : 4,3.10-2                        0               0

Nồng độ cb (M) : (4,3.10-2  -8,6.10-4 )    8,6.10-4     8,6.10-4

Phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) phân li ra ion : \(\dfrac{{{{8,6.10}^{ - 4}}}}{{{{4,3.10}^{ - 2}}}}.100\%= 2\%\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Sự điện ly

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài