Bài 1.7* trang 4 SBT hóa học 11


Đề bài

Trong dung dịch \(C{H_3}COOH\) 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 8,6.10-4 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) trong dung dịch này điện li ra ion ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết phương trình điện li :\(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

+) Tính toán theo phương trình điện li

+) Tính phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) trong dung dịch điện li ra ion

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

                           \(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

Nồng độ bđ (M) : 4,3.10-2                        0               0

Nồng độ cb (M) : (4,3.10-2  -8,6.10-4 )    8,6.10-4     8,6.10-4

Phần trăm phân tử \(C{H_3}COOH\) phân li ra ion : \(\dfrac{{{{8,6.10}^{ - 4}}}}{{{{4,3.10}^{ - 2}}}}.100\%= 2\%\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
 • Bài 1.6 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.6 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh...

 • Bài 1.5 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :...

 • Bài 1.4 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.

 • Bài 1.3 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu? A. H2O B. HCl ...

 • Bài 1.1, 1.2 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.