Bài 1.6 trang 3 SBT hóa học 11


Giải bài 1.6 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh...

Đề bài

Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm ? Giải thích dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các phương trình điện li: 

\(C{H_3}COOH \rightleftarrows C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

\(C{H_3}COONa \to C{H_3}CO{O^ - } + N{a^ + }\)

Sử dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê: "Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó" để giải thích.

Lời giải chi tiết

\(C{H_3}COOH \rightleftarrows C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\) ( 1 )

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

\(C{H_3}COONa \to C{H_3}CO{O^ - } + N{a^ + }\) (2)

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO  tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+ giảm xuống.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Sự điện ly

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài