Bài 1.6 trang 3 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm ? Giải thích dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các phương trình điện li: 

\(C{H_3}COOH \rightleftarrows C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

\(C{H_3}COONa \to C{H_3}CO{O^ - } + N{a^ + }\)

Sử dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê: "Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó" để giải thích.

Lời giải chi tiết

\(C{H_3}COOH \rightleftarrows C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\) ( 1 )

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

\(C{H_3}COONa \to C{H_3}CO{O^ - } + N{a^ + }\) (2)

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO  tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+ giảm xuống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu
 • Bài 1.7* trang 4 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.7* trang 4 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+...

 • Bài 1.5 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :...

 • Bài 1.4 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.

 • Bài 1.3 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu? A. H2O B. HCl ...

 • Bài 1.1, 1.2 trang 3 SBT hóa học 11

  Giải bài 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.