Bài 4.8 trang 7 SBT hóa học 11


Đề bài

Một mẫu nước chứa Pb(NO3)2. Để xác định hàm lượng Pb2+, người ta hoà tan một lượng dư Na2SO4 vào 500 ml nước đó. Làm khô kết tủa sau phản ứng thu được 0,96 g PbSO4. Hỏi nước này có bị nhiễm độc chì không, biết rằng nồng độ chì tối đa cho phép trong nước sinh hoạt là 0,1 mg/l ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol PbSO4

+) PTHH:  \(Pb(N{O_3}){}_2 + N{a_2}S{O_4}{\rm{ }} \to {\rm{ }}PbS{O_4}_ \downarrow {\rm{ }} + 2NaN{O_3}\)

     Số mol PbSO4 = Số mol Pb(NO3)2  

+) Tính số mol \(P{b^{2 + }}\) có trong 1 lít nước=> Số gam chì

+) So sánh với nồng độ chì tối đa cho phép trong nước sinh hoạt là 0,1 mg/l => Kết luận

Lời giải chi tiết

\(Pb(N{O_3}){}_2 + N{a_2}S{O_4}{\rm{ }} \to {\rm{ }}PbS{O_4}_ \downarrow {\rm{ }} + 2NaN{O_3}\)

\({n_{PbS{O_4}}} = \dfrac{{0,96}}{{303}} = {3,168.10^{ - 3}}\) (mol) tạo thành trong 500 ml.

= Số mol Pb(NO3)2 trong 500 ml.

Lượng PbSO4 hay \(P{b^{2 + }}\) có trong 1 lít nước :

3,168.10-3.2 = 6,336.10-3 (mol).

Số gam chì có trong 1 lít:

6,336.10-3.207 = 1,312 (g/l) hay 1,312 mg/ml.

Vậy nước này bị nhiễm độc chì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu
 • Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.9 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch...

 • Bài 4.10 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.10 trang 7 sách bài tập hóa học 11. 0,8 g một kim loại hoá trị 2 hoà tan hoàn toàn trong 100 ml H2S04...

 • Bài 4.11 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.11 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, nếu 30 ml dung dịch này phản ứng vừa đủ với 0,2544 g Na2CO3.

 • Bài 4.12 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.12 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Trong y học, dược phẩm sữa magie (các tinh thể Mg(OH)2 lơ lửng trong nước), được dùng để trị ...

 • Bài 4.13 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.13 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 0,887 g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước. Xử lí dung dịch thu được...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.