Bài 4.4 trang 7 SBT hóa học 11


Giải bài 4.4 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Dãy ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong dung dịch? A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+ ....

Đề bài

Dãy ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong dung dịch?

A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+    

B. H+, Cl-, Na+, Al3+

C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- 

D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện để các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: các ion kết hợp với nhau không được tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa

+ Chất điện li yếu

+ Chất khí

Lời giải chi tiết

A. Loại vì AgCl kết tủa

C. Loại CuS kết tủa

D. Loại Fe(OH)3 kết tủa

=> Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài