Bài 4.2, 4.3 trang 6 SBT hóa học 11


Giải bài 4.2, 4.3 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.2.

Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

\(\eqalign{
& A.\,\,{H_2} + {F_2} \to 2HF \cr
& B.\,\,NaH{F_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow NaF + HF \cr
& C.\,\,Ca{F_2} + 2HCl\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaC{l_2} + 2HF \cr
& D.\,\,Ca{F_2} + {H_2}S{O_{4\,\,dac}}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaS{O_4} \downarrow + 2HF \uparrow \cr} \)

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng C cũng là phản ứng trao đổi ion và tạo ra HF, nhưng khi đun nóng cả HCl bay ra cùng với HF, nên không dùng để điều chế HF được.

=> Chọn D

Câu 4.3.

Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓+ 2NaNO3

B. Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 ↓+ 2H2O

C. PbS + 4H2O2 → PbSO4 ↓+ 4H2O

D. (CH3COO)2Pb + H2SO4 → PbSO4 ↓+ 2CH3COOH

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Lời giải chi tiết:

Tuy phản ứng trên tạo kết tủa nhưng đây là phản ứng oxi hóa khử, không phải phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4.4 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.4 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Dãy ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong dung dịch? A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+ ....

 • Bài 4.5 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.5 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Dùng phản ứng trao đổi ion để tách : 1. Cation Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa các chất tan Mg(NO3)2 và KNO3....

 • Bài 4.6 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.6 trang 7 sách bài tập hóa học 11. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 ...

 • Bài 4.7* trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.7* trang 7 sách bài tập hóa học 11. Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC03) là chất được dùng để trung hoà ...

 • Bài 4.8 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.8 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Một mẫu nước chứa Pb(N03)2. Để xác định hàm lượng Pb2+, người ta...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí