Bài 4.6 trang 7 SBT hóa học 11


Giải bài 4.6 trang 7 sách bài tập hóa học 11. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 ...

Đề bài

HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 đặc, dư thu được 2,86 kg HF. Tính hiệu suất của phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: CaF2 + H2SO4 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaSO4\( \downarrow \)

+) Tính toán theo phương trình hóa học

+) Tính hiệu suất phản ứng theo công thức :

\(H\%  = \dfrac{{m\,{\,_{thuc\,\,te}}}}{{m\,{\,_{li\,thuyet}}}}. 100\% \)

Lời giải chi tiết

CaF2 + H2SO4 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaSO4\( \downarrow \)

Theo phản ứng cứ 78,0 kg CaF2 sẽ thu được 40,0 kg HF (hiệu suất 100%)

Nếu dùng 6 kg CaF2 thì được : \(\dfrac{{40 . 6}}{{78}} = 3,08(kg)HF.\)

Vậy hiệu suất của phản ứng : \(\dfrac{{2,86}}{{3,08}}\). 100% = 92,9%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4.7* trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.7* trang 7 sách bài tập hóa học 11. Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC03) là chất được dùng để trung hoà ...

 • Bài 4.8 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.8 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Một mẫu nước chứa Pb(N03)2. Để xác định hàm lượng Pb2+, người ta...

 • Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.9 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch...

 • Bài 4.10 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.10 trang 7 sách bài tập hóa học 11. 0,8 g một kim loại hoá trị 2 hoà tan hoàn toàn trong 100 ml H2S04...

 • Bài 4.11 trang 7 SBT hóa học 11

  Giải bài 4.11 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, nếu 30 ml dung dịch này phản ứng vừa đủ với 0,2544 g Na2CO3.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí