Bài 4.6 trang 7 SBT hóa học 11


Giải bài 4.6 trang 7 sách bài tập hóa học 11. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 ...

Đề bài

HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 đặc, dư thu được 2,86 kg HF. Tính hiệu suất của phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: CaF2 + H2SO4 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaSO4\( \downarrow \)

+) Tính toán theo phương trình hóa học

+) Tính hiệu suất phản ứng theo công thức :

\(H\%  = \dfrac{{m\,{\,_{thuc\,\,te}}}}{{m\,{\,_{li\,thuyet}}}}. 100\% \)

Lời giải chi tiết

CaF2 + H2SO4 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaSO4\( \downarrow \)

Theo phản ứng cứ 78,0 kg CaF2 sẽ thu được 40,0 kg HF (hiệu suất 100%)

Nếu dùng 6 kg CaF2 thì được : \(\dfrac{{40 . 6}}{{78}} = 3,08(kg)HF.\)

Vậy hiệu suất của phản ứng : \(\dfrac{{2,86}}{{3,08}}\). 100% = 92,9%.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài