Giải bài 23.5 trang 81 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Dựa vào những cặp đặc điểm nào để phân biệt bảy bộ côn trùng?

Đề bài

Dựa vào những cặp đặc điểm nào để phân biệt bảy bộ côn trùng?


Lời giải chi tiết

Dựa vào những cặp đặc điểm sau để phân biệt bảy bộ côn trùng:

- Đặc điểm cánh: Có cánh hoặc không có cánh, có một đôi cánh hoặc hai đội cánh, cánh trước dạng sừng (cứng) hoặc cánh trước dạng màng, Có vảy hoặc không Có vảy;

- Đặc điểm miệng miệng kiểu vòi hút hoặc kiểu nhai nghiền; 

- Đặc điểm bụng: cuối bụng con cái không có kim chích hoặc có kim chích.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí