Bài 17.9, 17.10* trang 43 SBT Vật Lí 11


Giải bài 17.9, 17.10* trang 43 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về tranzito lưỡng cực là không đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17.9

Câu nào dưới đây nói về tranzito lưỡng cực là không đúng ?

A. Tranzito lưỡng cực có hai loại khác nhau : loại n-p-n và loại p-n-p.

B. Tranzito lưỡng cực n-p-n là một tinh thể bán dẫn được pha tạp đế tạo ra một miền p rất mỏng kẹp giữa hai miền n1 và n2, hình thành hai lớp chuyển tiếp : lớp n1-p phân cực thuận và lớp p-n2 phân cực ngược.

C. Mỗi tranzito lưỡng cực có ba điện cực C-B-E : cực góp hay colectơ C, cực đáy hay cực bazơ B, cực phát hay êmitơ E.

D. Tranzito lưỡng cực là linh kiện bán dẫn có thể khuếch đại các tín hiệu điện nên được dùng phổ biến để lắp các mạch khuếch đại và khoá điện tử.

Phương pháp giải: 

Giải chi tiết: 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tranzito lưỡng cực.

Lời giải chi tiết:

A, C, D - đúng

B - sai vì: Tranzito lưỡng cực n-p-n là một tinh thể bán dẫn được pha tạp đế tạo ra một miền p rất mỏng kẹp giữa hai miền n1 và n2, hình thành hai lớp chuyển tiếp: lớp p-n2 phân cực thuận

Chọn đáp án: B

Bài 17.10

Trong Hình 17.3, hình nào mô tả đúng mô hình cấu trúc và kí hiệu của tranzito lưỡng cực n-p-n ? Mũi tên chỉ chiều dòng điện giữa cực bazơ và cực êmitơ (dòng bazơ).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tranzito lưỡng cực n-p-n.

Lời giải chi tiết:

Hình mô tả đúng mô hình cấu trúc và kí hiệu của tranzito lưỡng cực n-p-n là hình A

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài