Bài 17.6, 17.7, 17.8 trang 42 SBT Vật Lí 11


Giải bài 17.6, 17.7, 17.8 trang 42 SBT Vật Lí 11. Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17.6

Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường \(\overrightarrow {{E_t}} \) trong lớp chuyển tiếp p-n do quá trình khuếch tán và tái hợp của các loại hạt tải điện ? Mũi tên dài chỉ chiều khuếch tán của êlectron. Mũi tên ngắn chỉ chiều điện trường \(\overrightarrow {{E_t}} \)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về lớp chuyển tiếp p-n

Lời giải chi tiết:

Hình mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường \(\overrightarrow {{E_t}} \)  trong lớp chuyển tiếp p-n do quá trình khuếch tán và tái hợp của các loại hạt tải điện là hình A

Chọn đáp án: A

Bài 17.7

Câu nào dưới đây nói về điôt bán dẫn là không đúng ?

A. Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn được tạo bởi một lớp chuyển tiếp p-n.

B. Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chạy qua nó theo chiều thuận từ n sang p.

C. Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chạy qua nó khi miền p được nối với cực dương và miền n được nối với cực âm của nguồn điện ngoài.

D. Điôt bán dẫn có tinh chất chính lưu dòng điện nên được dùng để biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về điốt bán dẫn.

Lời giải chi tiết:

A, C, D - đúng

B - sai vì: Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chạy qua nó theo chiều thuận từ p sang n.

Chọn đáp án: B

Bài 17.8

Hình nào trong Hình 17.2 mô tả đúng sơ đồ mắc điôt bán dẫn với nguồn điện ngoài U khi dòng điện I chạy qua nó theo chiều thuận ?

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về điốt bán dẫn.

Lời giải chi tiết:

Hình mô tả đúng sơ đồ mắc điôt bán dẫn với nguồn điện ngoài U khi dòng điện I chạy qua nó theo chiều thuận là hình C

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí