Bài 17.2, 17.3, 17.4 trang 41 SBT Vật Lí 11


Giải bài 17.2, 17.3, 17.4 trang 41 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về các loại chất bán dẫn là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17.2

Câu nào dưới đây nói về các loại chất bán dẫn là không đúng ?

A. Bán dẫn tinh khiết là loại chất bán dẫn chỉ chứa các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học và có mật độ êlectron dẫn bằng mật độ lỗ trống.

B. Bán dẫn tạp chất là loại chất bán dẫn có mật độ nguyên tử tạp chất lớn hơn rất nhiều mật độ các hạt tải điện.

C. Bán dẫn loại n là loại chất bán dẫn có mật độ các êlectron dẫn lớn hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.

D. Bán dẫn loại p là loại chất bán dẫn có mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ êlectron dẫn.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các loại chất bán dẫn

Lời giải chi tiết:

A, C, D - đúng

B - sai vì: Bán dẫn chứa đono (tạp chất cho) là loại n, có mật độ electron rất lớn so với mật độ lỗ trống.

Bán dẫn chứa axepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron.

Chọn đáp án: B

Bài 17.3

Câu nào dưới đây nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn là đúng ?

A. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại n chỉ là các êlectron dẫn.

B. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại p chỉ là các lỗ trống.

C. Các hạt tải điện trong chất bán dần luôn bao gồm cả êlectron dẫn và lỗ trống.

D. Cả hai loại hạt tải điện gồm êlectron dẫn và lỗ trống đều mang điện âm.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Hạt tải điện trong chất bán dẫn là các hạt tải điện trong chất bán dần luôn bao gồm cả êlectron dẫn và lỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Hạt tải điện trong chất bán dẫn là các hạt tải điện trong chất bán dần luôn bao gồm cả êlectron dẫn và lỗ trống.

=> Phương án C - đúng

Chọn đáp án: C

Bài 17.4

Câu nào dưới đây nói về tạp đôno và tạp axepto trong bán dẫn là không đúng ?

A. Tạp đôno là nguyên tử tạp chất làm tăng mật độ êlectron dẫn.

B. Tạp axepto là nguyên tử tạp chất làm tăng mật độ lỗ trống.

C. Trong bán dẫn loại n, mật độ êlectron dẫn tỉ lệ với mật độ tạp axepto. Trong bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống dẫn tỉ lệ với mật độ tạp đôno.

D. Trong bán dẫn loại n, mật độ êlectron dẫn tỉ lệ với mật độ tạp đôno. Trong bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống dẫn tỉ lệ với mật độ tạp axepto.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về chất ban dẫn

Lời giải chi tiết:

A, B, D - đúng

C - sai vì: Trong bán dẫn loại n, mật độ êlectron dẫn tỉ lệ với mật độ tạp đôno. Trong bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống dẫn tỉ lệ với mật độ tạp axepto.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí