Giải bài 17.6 trang 59 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoàn thành các yêu cầu sau:

a) Cho biết tế bào là gì. 

b) Điền thông tin còn thiếu về tế bào:

-(1)... cấu tạo nên tế bào thực hiện các chức năng khác nhau trong tế bào. 

-(2) ... bao bọc xung quanh và bảo vệ tế bào.

 


Lời giải chi tiết

a) Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống. 

b) (1) Các thành phần, (2) Màng tế bào. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài