Giải bài 17.13 trang 61 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Cơ thể con người được cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực? 

b) Các nhà khoa học đã sử dụng dụng cụ gì để quan sát các tế bào sinh vật? 

c) Ba đặc điểm khái quát nhất về tế bào là gì?

Lời giải chi tiết

a) Tế bào nhân thực. 

b) Kính hiển vi. 

c) Ba đặc điểm khái quát về tế bào: 

- Tế bào là đơn vị cơ sở và cấu trúc của sự sống.

- Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của cơ thể.

- Tế bào được hình thành từ tế bào khác.


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài