Chương 1: Số hữu tỉ - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 125 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 20

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho:

Xem chi tiết

Bài 1.27 trang 18

Tính giá trị của biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc:

Xem chi tiết

Bài 1.17 trang 15

Đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là yoctosecond (viết tắt là ys), nó bằng 0,000000000000000000000001 giây. Hãy viết số này dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

Xem chi tiết

Bài 1.10 trang 10

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống trong hình tháp dưới đây, biết rằng mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

Xem chi tiết

Bài 1.1 trang 7

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai? a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương; b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên; c) Số 0 là số hữu tỉ dương;

Xem chi tiết

Bài 1.32 trang 20

Tính

Xem chi tiết

Bài 1.28 trang 19

Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 1.18 trang 15

Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 11

Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 1.2 trang 7

Điền kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 1.33 trang 21

Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 1.29 trang 19

Tính

Xem chi tiết

Bài 1.19 trang 15

Đường kính của một tế bào hồng cầu là khoảng

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 11

Với bài tập: Tính tổng

Xem chi tiết

Bài 1.3 trang 7

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 1.34 trang 21

Cho

Xem chi tiết

Bài 1.30 trang 19

Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 1.20 trang 15

Tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 11

Tính bằng cách hợp lí giá trị của các biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 1.4 trang 7

So sánh các số hữu tỉ sau:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất