Giải bài 1.19 trang 15 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đường kính của một tế bào hồng cầu là khoảng

Đề bài

Đường kính của một tế bào hồng cầu là khoảng \(7,4.{\left( {\dfrac{1}{{10}}} \right)^4}\)cm. Hãy viết số này dưới dạng số thập phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức

 \({\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n} = \dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\)

Lời giải chi tiết

\(7,4.{\left( {\dfrac{1}{{10}}} \right)^4} = 7,4.\dfrac{{{1^4}}}{{{{10}^4}}} = \dfrac{{7,4}}{{{{10}^4}}} = 0,00074\)


Bình chọn:
4.8 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí