Chương 2: Số thực - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 103 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 33

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 2.22 trang 31

Kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 2.10 trang 28

Những số nào sau đây có căn bậc hai số học?

Xem chi tiết

Bài 2.1 trang 24

Trong các phân số sau, phân số nào viết được thành số thập phân vô hạn tuần hoàn? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 2.37 trang 34

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

Xem chi tiết

Bài 2.23 trang 31

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: a) Nếu x là số hữu tỉ thì x là số thực; b) 2 không phải là số hữu tỉ;

Xem chi tiết

Bài 2.11 trang 28

Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 2.2 trang 24

Viết số thập phân 2,75 dưới dạng phân số tối giản.

Xem chi tiết

Bài 2.38 trang 34

Giải thích vì sao kết quả phép tính

Xem chi tiết

Bài 2.24 trang 31

Tìm số đối của các số thực sau:

Xem chi tiết

Bài 2.12 trang 28

Những biểu thức nào sau đây có giá trị bằng

Xem chi tiết

Bài 2.3 trang 24

Nối mỗi phân số ở cột bên trái với cách viết thập phân của nó ở cột bên phải:

Xem chi tiết

Bài 2.39 trang 34

Chứng tỏ rằng

Xem chi tiết

Bài 2.25 trang 32

So sánh

Xem chi tiết

Bài 2.13 trang 28

Số nào trong các số:

Xem chi tiết

Bài 2.4 trang 24

Trong các phân số:

Xem chi tiết

Bài 2.40 trang 34

Viết số

Xem chi tiết

Bài 2.26 trang 32

Viết các số thực sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem chi tiết

Bài 2.14 trang 28

Số nào trong các số sau là số vô tỉ?

Xem chi tiết

Bài 2.5 trang 24

Viết số thập phân 3,(5) dưới dạng phân số.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất