Giải bài 2.5 trang 24 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết số thập phân 3,(5) dưới dạng phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt \(x = 0,\left( 5 \right)\)

Nhân cả hai vế với 10 và tìm x

Lời giải chi tiết

Ta có: \(3,5 = 3 + 0,\left( 5 \right)\)

Đặt \(x = 0,\left( 5 \right)\) thì \(10x = 5,\left( 5 \right) \Rightarrow 10x = 5 + x \Rightarrow 9x = 5 \Rightarrow x = \dfrac{5}{9}\)

Do đó: \(3,\left( 5 \right) = 3 + \dfrac{5}{9} = \dfrac{{32}}{9}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay