Giải bài 2.7 trang 25 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kết quả phép tính 1:1,(3) bằng:

A.0,(75)

B.0,3

C.0,(3)

D.0,75

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tương tự bài 2.5, viết \(1,\left( 3 \right)\) dưới dạng số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(1,\left( 3 \right) = 1 + 0,\left( 3 \right)\)

Đặt \(x = 0,\left( 3 \right) \Rightarrow 10x = 3,\left( 3 \right) \Rightarrow 10x = 3 + x \Rightarrow 9x = 3 \Rightarrow x = \dfrac{1}{3}\)

Do đó:\(1,\left( 3 \right) = 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}\)

Vì vậy \(1:1,\left( 3 \right) = 1:\dfrac{4}{3} = \dfrac{3}{4} = 0,75\)

Chọn D.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay