Chương VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 16

1. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết

Bài 6.25 trang 14

Biết rằng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và x = 4 khi y =15. a) Viết công thức tính y theo x. b) Tìm giá trị của y khi x = 6 c) Tìm giá trị của x khi y = 0,5.

Xem chi tiết

Bài 6.17 trang 10

Biết rằng x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 5 thì y = 3. a) Viết công thức tính y theo x. b) Tính giá trị của y khi x = 10.

Xem chi tiết

Bài 6.9 trang 7

Tìm 2 số x và y, biết:

Xem chi tiết

Bài 6.1 trang 4

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

Xem chi tiết

Bài 6.33 trang 17

Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu được, hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được. a) -49; -28; 4; 7 b) 4; 18; 64; 256.

Xem chi tiết

Bài 6.26 trang 14

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 6.18 trang 10

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 6.10 trang 7

Tìm 2 số x và y, biết: 7x = 3y và y – x = -16.

Xem chi tiết

Bài 6.2 trang 4

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

Xem chi tiết

Bài 6.35 trang 17

Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

Xem chi tiết

Bài 6.27 trang 14

Theo bảng giá trị dưới đây, hai đại lượng x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Xem chi tiết

Bài 6.19 trang 10

Trong mỗi bảng giá trị dưới đây, hai đại lượng x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không?

Xem chi tiết

Bài 6.11 trang 7

Tìm 3 số x, y và z, biết: x : y : z = 3 : 5 : 7 và x – y + z = 35.

Xem chi tiết

Bài 6.3 trang 4

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức

Xem chi tiết

Bài 6.36 trang 17

Tìm 2 số x và y, biết:

Xem chi tiết

Bài 6.28 trang 14

Đức cùng mẹ và chị Linh đi siêu thị và dự định mua 5 vỉ gồm 20 hộp sữa chua. Siêu thị đang trong đợt khuyến mại, sữa chua được giảm giá 20% mỗi hộp. Chị Linh nói rằng với số tiền ban đầu dự định mua sữa chua thì bây giờ có thể mua được 6 vỉ gồm 24 hộp (tăng thêm 20% số hộp so với ban đầu). Đức thì cho rằng với số tiền đó bây giờ sẽ mua được 25 hộp sữa chua (tăng thêm 25% số hộp so với ban đầu). Hỏi ai đúng, ai sai?

Xem chi tiết

Bài 6.20 trang 11

Dưới đây là bảng tiêu thụ xăng của một loại ô tô cỡ nhỏ.

Xem chi tiết

Bài 6.12 trang 7

Tìm diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật, biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng

Xem chi tiết

Bài 6.4 trang 4

Có thể lập được những tỉ lệ thức nào từ bốn số sau đây: 3; 18; 72; 12?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất