Chương 3: Góc và đường thẳng song song - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.27 trang 46

Cho định lí: “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc lo le trong bằng nhau.” a)Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí. b) Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Xem chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm trang 47,48

1. Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Tia OM nằm giữa hai tia OB và OC. Tia ON là tia đối của tia OM. Khi đó cặp góc đối đỉnh là cặp góc nào trong các cặp góc sau đây?

Xem chi tiết

Bài 3.18 trang 42

Cho hình 3.19,biết

Xem chi tiết

Bài 3.9 trang 39

Cho hình 3.10 a)Viết tên góc so le trong với góc NMC b) Viết tên góc đồng vị với góc ACB, góc AMN.

Xem chi tiết

Bài 3.1 trang 37

Cho hình 3.4, kể tên các cặp góc kề bù.

Xem chi tiết

Bài 3.28 trang 46

Cho định lí: “ Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.” a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí. b) Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Xem chi tiết

Bài 3.33 trang 49

Cho hình 3.33. Hãy chứng minh

Xem chi tiết

Bài 3.19 trang 42

Vẽ lại hình 3.20 vào vở.

Xem chi tiết

Bài 3.10 trang 39

Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc d. Vẽ đường thẳng a đi qua M và song song với d.

Xem chi tiết

Bài 3.2 trang 37

Cho hình 3.5 a) Gọi tên các cặp góc đối đỉnh.

Xem chi tiết

Bài 3.29 trang 46

Cho định lí: “ Tia đối của tia phân giác của một góc là tia phân giác của góc đối đỉnh của góc đó”. Hãy vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận và chứng minh định lí đó.

Xem chi tiết

Bài 3.34 trang 49

Cho hình 3.34. Biết

Xem chi tiết

Bài 3.20 trang 42

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid? a)Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có ít nhất một đường thẳng song song với d. b) Nếu qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có hai đường thẳng song song với d thì chúng trùng nhau. c) Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước. d) Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d là duy nhất.

Xem chi tiết

Bài 3.11 trang 39

Vẽ tam giác ABC bất kì. Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm A và song song với BC.

Xem chi tiết

Bài 3.3 trang 37

Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại điểm O sao cho

Xem chi tiết

Bài 3.30 trang 46

Vẽ hình minh hoạ, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh mỗi định lí sau: a) Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau. b) Hai góc cùng bù với một góc thứ ba thì bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài 3.35 trang 49

Cho hình 3.35. Biết CN là tia phân giác của góc ACM.

Xem chi tiết

Bài 3.21 trang 42

Cho đường thẳng xx’, điểm A thuộc xx’. Trên tia Ax’ lấy điểm B (điểm B khác điểm A). Vẽ tia By, trên tia By lấy điểm M. Hai điểm N và P thoả mãn

Xem chi tiết

Bài 3.12 trang 39

Vẽ lại hình 3.11 vào vở rồi giải thích tại sao xx’ // yy’.

Xem chi tiết

Bài 3.4 trang 37

Vẽ

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất